Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Henčlov
A. Předchůdci obecní samosprávy do roku 1850
I. Spisový materiál
1. Spisy

a) Obec a její správa
b) Obecní majetek
c) Berní záležitosti