Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Henčlov
B. Obecní úřad 1850-1945
I. Úřední knihy
1. Knihy všeobecné správy obce

8Pamětní kniha obce1923-1938úřední kniha
9Kniha zápisů ze schůzí obecního zastupitelstva a obecní rady za období 1. 5. 1926 - 20. 11. 19371926-1937úřední kniha
10Kniha zápisů ze schůzí finanční komise1932-1945(1951)úřední kniha
11Evidenční kniha vydaných domovských listů, pracovních knížek a vysvědčení zachovalosti1880-1928úřední kniha