Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Henčlov
B. Obecní úřad 1850-1945
II. Spisový materiál
1. Registraturní pomůcky

12Podací protokol za období 15. 5. 1928 - 4. 4. 19311928-1931podací protokol
13Podací protokol za období 4. 4. 1931 - 26. 7. 19341931-1934podací protokol
14Podací protokol za období 29. 7. 1934 - 5. 10. 19391934-1939podací protokol