Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Henčlov
B. Obecní úřad 1850-1945
II. Spisový materiál
2. Spisy
a) Obec a její správa

15Změny obecních hranic mezi Henčlovem a Troubkami1920-1938karton1
16Domovské právo, domovské listy1865-1939karton1
17Soupis domů zanesených v gruntovní knize kolonie Henčlov1868karton1
18Domovní seznam/1930/karton1
19Sčítací archy ze sčítání lidu a domácích zvířat k 31. 12. 18691870karton1
20Evidence obyvatelstva, mj. výpisy z matrik, zprávy o úmrtí, vysvědčení zachovalosti1905-1938karton1
21Revize obecního hospodaření1919-1921karton1