Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Henčlov
B. Obecní úřad 1850-1945
II. Spisový materiál
2. Spisy
b) Správa obecního majetku

22Prodeje a koupě obecních pozemků1902-1926karton1
23Závěrky účtů za roky 1908-19101911karton1
24Obecní dluhy a půjčky1912-1932karton1