Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Henčlov
B. Obecní úřad 1850-1945
II. Spisový materiál
2. Spisy
c) Péče o bezpečnost a veřejný pořádek

25Žádost henčlovských občanů Jana Hravy, Františka Hrabala, Antonína Horáka a Barbory Kratochvílové o odškodnění za odstoupené pozemky na okresní silnici z Přerova do Troubek1862karton1
26Stavba okresní silnice Henčlov - přípojka1925-1929karton1
27Dopis od Obecního úřadu v Dluhonicích ve věci plánovaného prodloužení železničního nádraží v Dluhonicích1921karton1
28Koncese na zřízení a provozování radiopřijímače pro Františka Bělku1932karton1
29Léčebná péče, mj. placení ošetřovacích útrat1934-1936karton1
30Soukromá výstavba, novostavby a přestavby rodinných domů a hospodářských budov č. p. 31 - 95, mj. žádosti o udělení stavebního povolení, udělení stavebního povolení, stížnosti ohledně stavebních záležitostí, 53 ks plánů (jména majitelů viz příloha)1873-1941karton2
30Soukromá výstavba, novostavby a přestavby rodinných domů a hospodářských budov č. p. 1 - 29, mj. žádosti o udělení stavebního povolení, udělení stavebního povolení, stížnosti ohledně stavebních záležitostí, rozdělení parcel na stavební místa, 41 ks plánů (jména majitelů viz příloha)1875-1941karton1
31Zřízení kanalizace a odvodnění - rozpočet1920karton2
32Spor obce a Jakuba Hirsche kvůli stavbě hospodářských budov a domu pro dělníky na pozemku parcela č. 111 v Henčlově, mj. 3 plány: Plány na vystavění dřevěné šopy, kanceláří a bytů autoři: V. Březina, František Zlámal místo a rok vzniku: Přerov, Vlkoš 1895-1897 měřítko: 1:100, 1:2880 jazyk: čes. technika: rys na pap., rys na paus. pap., kolor. rozměry: 42 x 57 cm, 42 x 73 cm, 58,5 x 57 cm1894-1897karton2
33Stavební adaptace stájí pro obecní býky a bytu pro jejich ošetřovatele, mj. 3 plány: Adaptace obecního chléva s bytem pro opatrovníka při domě č. p. 41 autoři: Antonín Barašík, Josef Köhler místo a rok vzniku: Přerov 1928 měřítko: 1:100 jazyk: čes. technika: rys na pap., kolor. rozměry: 37 x 35 cm, 44,5 x 60,5 cm, 48,5 x 65 cm1928-1931karton2
34Stavba a kolaudace sokolovny1922-1923karton2
35Stavba a opravy hasičského skladiště, mj. 1 plán: Nákres stavby hasičského skladiště - pohled, půdorysy, řezy autor: Antonín Netopil místo a rok vzniku: Troubky 1908 měřítko: 1:100, 1:200 jazyk: čes. technika: rys na paus. pap., kolor. rozměry: 33 x 38 cm1908-1928karton2
36Stavba školní budovy1910-1914karton2
37Novostavba kaple, mj. 2 plány: Situační náčrt a nákres pro postavení kaple autor: Josef Köhler místo a rok vzniku: Přerov 1933 měřítko: 1:50, 1:500 jazyk: čes. technika: rys na pap., kolor. rozměry: 34,5 x 21 cm, 59 x 87 cm1933-1934karton2