Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Henčlov
B. Obecní úřad 1850-1945
II. Spisový materiál
2. Spisy
d) Péče o veřejné ústavy a zařízení

38Poručnictví, sociální podpory1909-1936karton2
39Příspěvek obce ve prospěch Národního fondu Masarykova1921karton2
40Školní záležitosti - příspěvky obce na úhradu učitelských platů, utvoření obvodu měšťanských škol, obnovení místní školní rady1909-1937karton2