Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Henčlov
B. Obecní úřad 1850-1945
II. Spisový materiál
2. Spisy
e) Spolupůsobení ve státních záležitostech

41Vojenská evidence - domobranci, záložníci1905-1938karton2
42Zpráva Hospodářského spolku přerovského obcím Bochoř a Henčlov ohledně pozemků zabraných pro přerovské letiště - úprava vlastnických poměrů pozemků a náhrady za jejich použití1940karton2
43Plán obce pro mobilizaci a pro svolání domobrany1903karton2
44Výpočet daně z gruntovní majetnosti č. p. 311877karton2
45Daňové záležitosti1919-1939karton2
46Změny ve vlastnictví nemovitostí povolené okresním soudem1928-1944karton2
47Žádost kováře Josefa Karhana o změnu zápisu v gruntovní knize - č. p. 25 uvádět nejen jako kovárnu, ale i jako hospodu1863karton2
48Koncese k provozování hostinské a výčepnické živnosti - č. p. 13, 251938karton2
49Nájemní smlouva mezi henčlovskými občany a baronem Eichhoffem ohledně pozemků patřících rokytnickému velkostatku a ležících v katastru obcí Henčlov a Rokytnice na pravém břehu Bečvy1905karton2
50Regulace Bečvy, stavba a údržba dřevěného mostu přes regulovanou Bečvu1905-1923karton2
51Honební záležitosti - propachtování honitby, seznam osob oprávněných k volbě honebního výboru, výkaz honiteb, náhrada škod způsobených honbou1851-1939karton2
52Záznam o sporech občanů Henčlova a Dluhonic kvůli rybolovu v letech 1884-1890/1890/karton2