Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Henčlov
B. Obecní úřad 1850-1945
II. Spisový materiál
2. Spisy

a) Obec a její správa
b) Správa obecního majetku
c) Péče o bezpečnost a veřejný pořádek
d) Péče o veřejné ústavy a zařízení
e) Spolupůsobení ve státních záležitostech