Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Henčlov
B. Obecní úřad 1850-1945
III. Účetní materiál
1. Účetní knihy

53Pokladní kniha chudinského fondu1899-1941úřední kniha
54Kniha příjmů a výdajů na obecního býka1909-1938úřední kniha
55Pokladní kniha chovatelů dobytka1934-1941úřední kniha