Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Henčlov
B. Obecní úřad 1850-1945
IV. Ostatní materiál
1. Plány

56Projekt nových stodol patřících rokytnickému velkostatku - půdorys, řezy autor: Alois Sojka místo a rok vzniku: Rokytnice 1900 měřítko: neuvedeno jazyk: něm. technika: rys na vosk. pap., kolor. rozměry: 68 x 74 cm 1 list1900plán, výkres