Archiv uložení:Státní okresní archiv Přerov
Název fondu:Archiv obce Henčlov
Datace:1795-1945 (1951)
Zpracovatel:Bc. Petr Jirák,
Pomůcku sestavil:
Místo vzniku:Přerov
Značka:
NAD:1330
Rok vzniku:2009
Metráž (bm):0,43
Stav ke dni:2009-05-26
Prohlížet fond
Stažení fondu