Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Henčlov
I. Úřední knihy
1. Knihy správní

1Kniha zápisů ze schůzí pléna MNV za období 16. 5. 1945 - 15. 4. 1954 (1938)1945-1954úřední kniha
2Kniha zápisů ze schůzí pléna MNV za období 14. 7. 1954 - 10. 1. 19601954-1960úřední kniha
3Kniha zápisů ze schůzí rady MNV za období 23. 6. 1950 - 15. 11. 19551950-1955úřední kniha
4Kniha zápisů ze schůzí rady MNV za období 9. 1. 1956 - 12. 2. 19601956-1960úřední kniha
5Kniha zápisů ze schůzí finanční komise1957-1978úřední kniha
6Kniha zápisů ze schůzí finanční komise1978-1979úřední kniha
7Kniha zápisů ze schůzí komise pro výstavbu1976-1979úřední kniha
8Kniha zápisů ze schůzí komise pro ochranu veřejného pořádku1959-1979úřední kniha
9Kniha zápisů ze schůzí sociálně zdravotní komise1976-1979úřední kniha
10Kniha zápisů ze schůzí kulturně školské komise1959-1979úřední kniha
11Kniha zápisů ze schůzí kulturně školské komise1979úřední kniha