Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Henčlov
I. Úřední knihy
2. Knihy evidenční

12Soupis parcel1966úřední kniha
13Soupis parcel1972úřední kniha
14Soupis parcel1973úřední kniha
15Evidenční listy parcel1966úřední kniha
16Evidenční listy parcel1972úřední kniha
17Vložky k evidenčním listům parcel1973úřední kniha
18Rejstřík uživatelů a vlastníků parcel1966úřední kniha
19Seznam uživatelů a vlastníků parcel1968úřední kniha