Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Henčlov
II. Spisový materiál
2. Spisy
a) Statutární záležitosti organizace, kontrola

28Připojení vojenského statku Výmyslov do katastru obce Henčlova1957-1964karton1
29Projednávání sloučení Henčlova s městem Přerov, pokyny k předání agendy MNV Henčlov po provedené integraci1979(1980)karton1
30Projednávání koncepce venkovských sídlišť ve střediskových obcích1965karton1
31Jmenný seznam pomístního názvosloví polních tratí1968karton1
32Volby do ústavodárného Národního shromáždění a národních výborů1946karton1
33Volby do Národního shromáždění1948karton1
34Doplňovací volby do MNV1956karton1
35Volby do národních výborů1957karton1
36Volby do Národního shromáždění a národních výborů1960karton1
37Volby do národních výborů1971karton1
38Volby do národních výborů1976karton1
39Volby soudců do okresního soudu1961karton1
40Jednací řád MNV/1975/karton1
41Vybrané údaje o MNV1971-1979karton1
42Zprávy o činnosti a hodnocení činnosti MNV a komisí, přehledy o schůzové činnosti1950-1979karton1
43Plány činnosti pléna a rady MNV1954-1974karton1
44Zápisy ze schůzí pléna MNV1947-1976karton1
45Zápisy ze schůzí rady MNV1960-1976karton2
46Zápisy finanční komise1973-1979karton2
47Zápisy komise pro ochranu veřejného pořádku1960-1976karton2
48Zápisy kulturně školské a sociální komise1960-1979karton2
49Závazky MNV a organizací1955-1979karton2
50Čestné uznání udělené MNV u příležitosti 30. výročí socialistického zemědělství1979karton2
51Zaměstnanci a funkcionáři MNV, mj. jmenování, propuštění, finanční odměny, hodnocení, personální obsazení komisí1947-1977karton2
52Prověrky MNV a komisí1958-1979karton2
53Revize hospodaření MNV1959-1978karton2