Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Henčlov
II. Spisový materiál
2. Spisy
j) Zemědělství

98JZD - ustavení1949karton6
99JZD - stanovy1961-1971karton6
100JZD - závazky, soutěže, prověrky1959-1972karton7
101JZD - plány a výkazy zemědělské výroby, rozbory hospodaření1950-1975karton7
102JZD - členové, funkcionáři, prémiový řád1960-1963karton7
103VLS, n. p., Lipník nad Bečvou - Zemědělská správa Výmyslov, mj. plán práce, návrh na delimitaci půdního fondu1965-1971karton7
104Soupisy hospodářského zvířectva1960-1973karton7
105Rostlinná výroba, mj. plány polních prací, osevní záležitosti1951-1964karton7
106Žně, mj. žňové plány1957-1963karton7
107Evidenční listy o plochách kultur1955-1960karton7
108Veřejní plemeníci, evidence hospodářských strojů1949-1962karton7
109Veterinární opatření, ošetřování plodin1955-1975karton7
110Seznamy pozemků užívaných držiteli ze sousedních katastrálních území, evidence půdy1952-1961karton7
111Příděly zemědělské půdy ze zkonfiskovaného velkostatku1945-1946karton7
112Přikázání samostatných zemědělských usedlostí do užívání JZD, předání půdy do užívání, přidělení náhradních pozemků, nucený nájem půdy1949-1971karton7
113Změny projektu pozemkových úprav pro JZD1971-1978karton7
114Scelování pozemků1946-1950karton7
115Dodávky a výkup zemědělských produktů1950-1968karton7