Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Henčlov
II. Spisový materiál
2. Spisy
k) Lesní a vodní hospodářství

116Seznamy vlastníků lesa, zákaz vstupu do lesa, výsadba stromů1947-1966karton8
117Honební společenstvo, myslivecké sdružení - zápisy ze schůzí, složení výboru, seznam členů1948-1978karton8
118Projekt stavby vodovodní rozvodné sítě, rozšíření vodovodu1970-1978karton8
119Plánování výstavby kanalizace1960karton8
120Projekt zpracování odpadních kalů - výběr místa pro novou skládku1975-1976karton8
121Stavba melioračních odpadů v Troubkách1960-1961karton8
122Odvodnění pozemků JZD Henčlov1960-1964karton8
123Soupis studní, rozbor vody ve studních1951-1961karton8