Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Henčlov
II. Spisový materiál
2. Spisy
l) Zdravotnictví a sociální péče

124Péče o důchodce a sociálně slabé občany, umístění osob do sociálních ústavů1946-1977karton8
125Úrazové pojištění zemědělských a lesních podniků - výběrčí seznamy, pojištění pracovníků v akci Z1946-1972karton8