Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Henčlov
II. Spisový materiál
2. Spisy
m) Školství

126Záležitosti ZŠ a MŠ, mj. umísťování dětí do MŠ, drobné stavební opravy školy1947-1979karton8
127Zemědělský útulek pro děti1960-1963karton8