Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Henčlov
II. Spisový materiál
2. Spisy
b) Vnitřní správa a ochrana veřejného pořádku

54Činnost politických stran, spolků a společenských organizací v obci, mj. KSČ, SČSP, SSM1960-1978karton3
55Výbor žen, mj. plány činnosti, zprávy o činnosti1958-1978karton3
56Němci přidělení na práci, odsun Němců1945-1946karton3
57Soupis motocyklů/1955/karton3
58Výkazy o přestupcích projednaných MNV1961-1979karton3
59Záznamy z projednávání přestupků, stížnosti1950-1979karton3
60Požární ochrana, místní jednota ČSPO1951-1978karton3
61Vojenská evidence osob, seznamy a charakteristiky branců, pobyty vojáků v obci1946-1972karton3
62Evidence koní včetně vojenských1946-1949karton3
63Civilní obrana, mj. 1 plán: Adaptace půdy hospodářské budovy ve dvoře školy na skladiště pomůcek civilní obrany autor: Alois Künstler místo a rok vzniku: Henčlov 1965 měřítko: 1:50; 1:100; 1:500 jazyk: čes. technika: rys na pap., kolor. rozměry: 30 x 42 cm1965-1978karton3
64Spisová služba, průzkum spisovny MNV, skartační řízení1952-1973karton3