Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Henčlov
II. Spisový materiál
2. Spisy
c) Evidence obyvatelstva a matriční záležitosti

65Evidence obyvatelstva, mj. přehledy o stavu obyvatel, seznamy dětí, výpisy z matrik1946-1979karton3
66Domovské právo, domovská příslušnost1945-1948karton3
67Osídlení jednotlivých usedlostí v letech 1787 - 19741974karton3
68Domovní seznamy1977-1978karton3
69Sčítání lidu, domů a bytů1960-1972karton3
70Posudky na občany1953-1976karton3
71Žádosti o osvědčení státní a národní spolehlivosti a žádosti o vydání osvědčení zachovalosti1946-1951karton3
72Změny příjmení1968-1972karton3