Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Henčlov
II. Spisový materiál
2. Spisy
d) Finance a plánování

73Evidence a inventarizace majetku MNV1950-1976karton4
74Převody nemovitostí1950-1970karton4
75Rozpočet MNV1949-1971karton4
76Výkazy a rozbory hospodaření MNV1951-1975karton4
77Přehledy o hospodaření drobných provozoven MNV1960-1966karton4
78Daně, místní poplatky a dávky1948-1979karton4
79Plány rozvoje obce1957-1965karton4