Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Henčlov
II. Spisový materiál
2. Spisy
e) Územní plánování a výstavba obce

80Plány a výkazy stavební činnosti v obci, mj. akce M, akce Z1948-1979karton5
81Stavba dětského útulku v budově školy, mj. 6 plánů: návrh projektu, základní situace, řezy, pohledy, elektroinstalace autor: Ing. S. Žalud místo a rok vzniku: Přerov 1964 měřítko: 1:50; 1:100; 1:500 jazyk: čes. technika: tisk na pap. rozměry: 29,5 x 63 cm; 36 x 52 cm; 41,5 x 55,5 cm; 53 x 62 cm1962-1966karton5
82Projekt stavby mateřské školy1976karton5
83Přestavba obecní budovy č. p. 25 na sběrnu mléka a kulturní místnost, mj. 2 plány: řezy, pohledy, půdorys, krov autor: neuveden místo a rok vzniku: Henčlov 1955 měřítko: 1:100; 1:500 jazyk: čes. technika: rys na pap., kolor. rozměry: 29,5 x 53 cm; 30 x 53 cm1955karton5
84Stavba autobusové čekárny1955karton5
85Stavba přístřešku na střelnici, mj. 1 plán: Plán přístřešku pro střelce ZO Svazarm Henčlov - půdorys, řezy autor: Kuciánová místo a rok vzniku: Přerov 1965 měřítko: 1:25 jazyk: čes. technika: tisk na pap. rozměry: 52,5 x 95 cm1965-1966karton5
86Stavba bytových jednotek pro zaměstnance kanalizační čistírny1960-1962karton5
87Stavební dokumentace JZD1956-1966karton5
88Stavby elektrického vedení1961-1971karton5
89Veřejné osvětlení - rekonstrukce, přehled1961-1978karton5
90Soukromá výstavba, novostavby a adaptace rodinných domů a hospodářských budov č. p. 71 - 153, mj. žádosti o stavební povolení, udělení stavebního povolení, 53 ks plánů (jména majitelů viz příloha)1946-1970karton6
90Soukromá výstavba, novostavby a adaptace rodinných domů a hospodářských budov č. p. 1 - 70, mj. žádosti o stavební povolení, udělení stavebního povolení, 57 ks plánů (jména majitelů viz příloha)1946-1970karton5