Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Henčlov
II. Spisový materiál
2. Spisy
f) Místní hospodářství

91Udělení hostinské koncese, drobné provozovny1948-1966karton6
92Bytová situace, žádosti o přidělení bytu1960-1962karton6