Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Henčlov
II. Spisový materiál
2. Spisy
i) Pracovní síly

97Uvolňování pracovních sil ze zemědělství do průmyslu, výpomoc v zemědělství, žádosti o povolení studia a o propuštění do zaměstnání, uchazeči o dosídlení pohraničí1951-1971karton6