Archiv uložení:Státní okresní archiv Přerov
Název fondu:Místní národní výbor Henčlov
Datace:(1938) 1945-1979 (1987)
Zpracovatel:Bc. Petr Jirák,
Pomůcku sestavil:
Místo vzniku:Přerov
Značka:
NAD:1331
Rok vzniku:2009
Metráž (bm):1,75
Stav ke dni:2009-06-17
Prohlížet fond
Stažení fondu