Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Skrbovice
II. Spisový materiál
Spisy
Evidence obyvatelstva, matriční záležitosti

6Posudky na občany1953 - 19551
7Hlášení o počtu obyvatel v obci19551