Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Skrbovice
II. Spisový materiál
Spisy
Finance a plánování

8Přihlášky k soupisu nepřátelského majetku ve Skrbovicích, který propadl konfiskaci1945 - 19471
9Přihlášky k soupisu nepřátelského majetku v Kunově, který propadl konfiskaci1946 - 19471
10Přihlášky majetkové podstaty v Kunově (pro Němce), která propadla konfiskaci Fondu národní obnovy v Praze1946 - 19471