Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Skrbovice
II. Spisový materiál
Spisy
Výstavba

11Projekt kanalizace osady Kunov s přiloženým technickám projektem kanalizace19471