Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Skrbovice
II. Spisový materiál
Spisy

Vnitřní správa a ochrana veřejného pořádku
Evidence obyvatelstva, matriční záležitosti
Finance a plánování
Výstavba
Zemědělství