Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Četnická stanice Frýdek 1920-1943
II. Spisový materiál
2. Spisy
a) Důvěrná registratura

6Prověřování státní a politické spolehlivosti, ustanovení britských pozorovatelů v národnostně smíšeném území, obsazení Těšínska Polskem, evidence uprchlíků ze zabraného území, seznam četníků z evakuovaného území, posílení četnictva a pasové kontroly na demarkační čáře, zákaz veřejných shromáždění, rozšiřování protistátních tiskovin - též protižidovských letáků ve Frýdku, amnestie pro politické trestné činy spáchané polskými nebo maďarskými příslušníky, dopisy tzv. Slezského odboje s výzvou k ilegálnímu odboji, zpráva z okupovaného území (20. 10.)1938karton1
7Šetření státní spolehlivosti, pátrání po německých emigrantech a pohřešovaných osobách, repatriace československých dobrovolníků ze Španělska, jejich předání Gestapu, sledování odsunutých ze zabraného území, zda nevyvíjejí činnost proti Polsku, pátrání po lékaři Isidoru Abrahamerovi, bytem u továrníka Landsbergra, podezřelém z příprav atentátů, pátrání po četnících z Moravské Ostravy, kteří v občanském obleku hodlají přejít hranici do Polska, násilnosti příslušníků Schutzpolizei na českém obyvatelstvu v Místku, zabavení závadných knih a tiskopisů, odstranění pomníku T.G. Masaryka (25.8.), ochrana německých vyhlášek, telefonních vedení a železničních tratí, předání "Památníků četnictva" Zemskému četnickému velitelství v Brně1939karton1
8Pátrání po uprchlých trestancích, podezřelých a nezvěstných osobách (též po ministru zemědělství Ladislavu Feierbendovi a ministerském radovi nejvyššího cenového úřadu Jaroslavu Čihákovi), zajišťování jmění osob uprchlých do zahraničí, provádění razií za účelem zatčení podezřelých osob, perlustrace cizinců, policejní opatření při výročích státních svátků, nařízení o vlajkové výzdobě, sledování nepřípustných hnutí na závodech, ustanovení sběracích oddílů, které po leteckých náletech musí ve svém úseku sbírat celuloidové zápalné destičky, služební instrukce, odstranění sousoší z pomníku padlých ve Frýdku1940karton2
9Pátrání po podezřelých osobách, příkazy k zatčení, služební pokyny, kázeňské tresty četníkům, opatření při oslavách výročí zřízení Protektorátu a proti zneužití oslav T.G. Masaryka, zákaz oslav 1. máje, střežení železniční trati a vojenských objektů, razie na cizince a podloudný obchod, odstraňování protiněmeckých nápisů rozšiřovaných Židy, označení veřejných budov písmenem "V"1941karton2
10Ochrana telefonního a telegrafního vedení, železnic a dopravních uzlů před sabotéry parašutisty, střežení německých dětských domovů, pátrání po uprchlých válečných zajatcích, též po francouzském generálovi Giraudovi a polském generálovi Stefanu Bortnowském a MUDr. Břetislavu Ličkovi ze Staré Bělé, opatření k zamezení oslav T.G. Masaryka a zamezení nepřístojností při výročí vzniku Protektorátu, ochrana vlajek, kontrola cizinců a všeobecná razie, nařízení a kontrola zatemnění, zabavení závadných knih a tiskovin, prohlášení lékařů, že budou neprodleně hlásit podezřelá zranění, kontroly nemocnic1942karton3