Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Spořitelna a záložna Bohumín (1885) 1888 - 1952
I. Úřední knihy
1. Správní knihy

1Kniha zápisů ze schůzí ředitelství1933-1934Kniha
2Kniha zápisů ze schůzí ředitelství1934Kniha
3Kniha zápisů ze schůzí ředitelství1934-1935Kniha
4Kniha zápisů ze schůzí ředitelství1935-1936Kniha
5Kniha zápisů ze schůzí ředitelství1936-1937Kniha
6Kniha zápisů ze schůzí ředitelství1937-1938Kniha
7Kniha zápisů ze schůzí ředitelství1938Kniha
8Kniha zápisů ze schůzí výboru1933-1938Kniha
9Kniha zápisů místních revizorů1932-1938Kniha
10Kniha zápisů místních revizorů1932-1938Kniha