Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Spořitelna a záložna Bohumín (1885) 1888 - 1952
II. Spisový materiál
1. Registraturní pomůcky

11Podací protokol1947-1948Kniha