Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Spořitelna a záložna Bohumín (1885) 1888 - 1952
II. Spisový materiál
2. Spisy

12Dokumenty k založení spořitelny(1885)1888-1892Karton1
13Stanovy spořitelny v Bohumíně1888-1938Karton1
14Protokoly ze schůzí ředitelství a výboru spořitelny(1886)1888-1938Karton1
15Zřízení platebny v Novém Bohumíně1931-1938Karton1
16Obchodní a jednací řády pobočky Bohumínské spořitelny v Novém Bohumíně1912-1937Karton1
17Korespondence se Związkem Kas Oszczędności w Katowicach (Svazem spořitelních pokladen v Katovicích)1938-1939Karton1
18Jednací řád pro domácí spoření střádankami1925Karton1
19Pravidla pro odvětví vkladů v hrazeném účtu a pro vydávání úsporných známek1926Karton1
20Žádosti spořitelny o poskytování směnečných půjček1929-1931Karton1
21Žádosti škol o poskytování darů1923-1929Karton1