Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Spořitelna a záložna Bohumín (1885) 1888 - 1952
III. Účetní materiál
2. Účetní spisy

26Účetní závěrky za léta 1901 - 19381901-1939Karton2
27Revizní zprávy prováděné Svazem Čsl. spořitelen v Praze (z let 1933 - 1937) a ministerstvem financí (z roku 1950)1933-1950Karton3
28Platební rozkazy k pozemkové dani1925Karton3
29Potvrzení na válečné půjčky1925Karton3