Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Spořitelna a záložna Orlová (1902) 1905-1952
I . Úřední knihy
1. Správní knihy

1Kniha protokolů ze schůzí ředitelství1937-1939Kniha
2Kniha zápisů ze schůzí poradního sboru1946-1948Kniha
3Kniha zápisů ze schůzí poradního sboru a správní komise1948Kniha
4Deník národního správce spořitelny v Orlové1945-1949Kniha