Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Spořitelna a záložna Orlová (1902) 1905-1952
II. Spisový materiál
1. Spisy

9Pokyny a oběžníky nadřízených orgánů1926-1951Karton1
10Stanovy spořitelny(1904)1905-1918Karton1
11Jednací řády pro správu spořitelny1926-1938Karton1
12Výtahy z protokolů o schůzích obecního výboru v Orlové o založení Obecní spořitelny v Orlové(1902-1904)Karton1
13Žádosti o zápisy do obchodního rejstříku1925-1953Karton1
14Zápisy ze schůzí správního výboru1937-1938Karton1
15Związek komunalnych kas oszczędności w Katowicach (Svaz komunálních spořitelen v Katovicích) - převzetí správy Městské spořitelny v Orlové1938-1939Karton1
16Národní správa majetku spořitelny1945-1951Karton1
17Zřízení poradního sboru1945-1947Karton1
18Jmenování členů správní komise1947-1948Karton1
19Činnost akčního výboru zaměstnanců Městské spořitelny v Orlové1948Karton1
20Zápisy ze schůzí zatímní správy1950-1952Karton2
20Zápisy ze schůzí zatímní správy1948-1949Karton1
21Sloučení peněžních ústavů v Orlové, zrušení pobočky v Dolní Suché1947-1949Karton3
22Obvod působnosti spořitelny1949-1950Karton3
23Personální a platové záležitosti, proplácení členských podílů1906-1950Karton3
24Stanovy výslužného fondu pro zaměstnance1948Karton3
25Penzijní fond1934-1950Karton3
26Korespondence spořitelny s Ústřední radou družstev v Praze1948-1950Karton3
27Osobní korespondence národního správce týkající se Občanské záložny v Doubravě1949Karton3
28Nemovitosti - pohledávky, restituce, prodej, nájemní smlouvy1914-1950Karton3
29Stavba nové budovy spořitelny1926-1928Karton3
30Rozpočet výloh na dostavbu obchodního a činžovního domu pro Městskou spořitelnu v Orlové1935Karton3
31Přihlášky válečných škod1945-1950Karton3
32Majetkové dávky1946-1950Karton3
33Novomanželské půjčky, hypotéky, vymáhání pohledávek1949-1950Karton3
34Socialistická soutěž v lidovém peněžnictví1949-1950Karton3
35Československá třídní loterie a Staska - zprávy o činnosti 1949-1950Karton3