Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Spořitelna a záložna Orlová (1902) 1905-1952
III. Účetní materiál
1. Účetní knihy

36Hlavní kniha1930-1946Kniha
37Hlavní kniha1947-1948Kniha
38Hlavní kniha penzijního fondu1933-1938Kniha
39Pomocná účetní kniha1932-1939Kniha
40Evidence cenných papírů1928-1939Kniha
41Evidence cenných papírů1946-1953Kniha
42Kniha služného1926-1930Kniha
43Kniha služného1931-1939Kniha
44Inventář majetku spořitelny(1904)1905-1952Kniha