Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Spořitelna a záložna Orlová (1902) 1905-1952
III. Účetní materiál
2. Účetní spisy

45Účtový rozvrh1949karton4
46Plán investic1948-1949Karton4
47Účetní zprávy spořitelny1924-1938Karton4
48Účetní bilance spořitelny1948-1949Karton5
48Účetní bilance spořitelny1945-1947Karton4
49Účetní závěrky spořitelny1952Karton7
49Účetní závěrky spořitelny1936-1951Karton6
50Východiskové rozvahy spořitelny za léta 1929 - 19451929-1945Karton7
51Účetní doklady ke sloučení peněžních ústavů1948Karton8
52Revizní zprávy - prováděné Svazem Čsl. spořitelen v Praze z let 1932 - 1934, Krajským národním výborem v Ostravě z roku 19501932-1950Karton8
53Účetní závěrky Stavebních podniků města Orlové, komunálního podniku v Orlové za léta 1950 - 19511950-1951Karton8
54Podklady pro poskytnutí úvěrů - JZD Doubrava1950Karton8