Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Starý Bohumín (1936) 1945 – 1973 (1983)
I. Úřední knihy
1. Správní knihy

1Kniha zápisů ze schůzí pléna MNV1948úřední kniha
2Kniha zápisů ze schůzí rady MNV1947-1949úřední kniha
3Kniha zápisů ze schůzí komise ochrany veřejného pořádku1964-1971úřední kniha
4Kniha zápisů ze schůzí finanční komise(1936)1945-1964úřední kniha
5Kniha zápisů ze schůzí finanční komise1968-1971úřední kniha
6Kniha zápisů ze schůzí komise pro obchod a místní hospodářství1964-1968úřední kniha
7Kniha zápisů ze schůzí komise cestovního a turistického ruchu1964-1965úřední kniha
8Kniha zápisů ze schůzí zemědělské komise1964-1971úřední kniha
9Kniha zápisů ze schůzí bytové a zdravotní komise1964-1966úřední kniha
10Kniha zápisů ze schůzí bytové a zdravotní komise1966-1970úřední kniha
11Kniha zápisů ze schůzí školské a kulturní komise1964-1971úřední kniha
12Kniha zápisů ze schůzí Sboru pro občanské záležitosti1962-1968úřední kniha