Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Starý Bohumín (1936) 1945 – 1973 (1983)
I. Úřední knihy
2. Evidenční knihy

13Kniha evidence členů komisí a aktivů MNV, Výboru žen, volebních obvodů, agitátorů, soudců z lidu, poslanců/1961/úřední kniha
14Abecední rejstřík záložníků1945-1948úřední kniha
15Výkaz domovských listů1945-1947úřední kniha
16Archivní kniha - účetní agenda1971-1972úřední kniha
17Seznam uživatelů a vlastníků pozemků1958-1965úřední kniha
18Soupis parcel1965úřední kniha