Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Starý Bohumín (1936) 1945 – 1973 (1983)
I. Úřední knihy
3. Pamětní knihy

19Kronika Starého Bohumína1946-1958úřední kniha
20Kronika Starého Bohumína 1959-1969úřední kniha
21Kronika Starého Bohumína 1970-1973(1980)úřední kniha
22Kronika Starého Bohumína (1981-1983)úřední kniha