Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Starý Bohumín (1936) 1945 – 1973 (1983)
II. Spisový materiál
2. Spisy
Statutární záležitosti organizace, kontrola

36Údržba hraniční demarkace na česko - polské státní hranici1961karton1
37Mimořádná schůze rady MNV o záměru neslučovat Starý Bohumín s dalšími obcemi 1959karton1
38Akční programové plány a jejich plnění1956-1968karton1
39Vývoj a popis městského znaku1958karton1
40Volby do národního výboru1957-1971karton1
41Seznamy kmetů a soudců z lidu1946-1959karton1
42Očista MNV místním akčním výborem Národní fronty, změny ve složení MNV1948karton1
43Plány činnosti MNV a jejich vyhodnocení1957-1967karton2
44Zápisy ze schůzí pléna MNV1945-1960karton3
44Zápisy ze schůzí pléna MNV1967-1973karton5
44Zápisy ze schůzí pléna MNV1960-1966karton4
45Zápisy ze schůzí rady MNV1954-1960karton6
45Zápisy ze schůzí rady MNV1960-1964karton7
45Zápisy ze schůzí rady MNV1964-1968karton8
45Zápisy ze schůzí rady MNV1972-1973karton10
45Zápisy ze schůzí rady MNV1969-1971karton9
46Seznamy členů komisí MNV1948karton10
47Zápisy ze schůzí a činnost Výboru lidové kontroly při MNV1972-1973karton10
48Činnost komise pro místní bezpečnost1959-1961karton10
49Jmenování členů finanční komise1948karton10
50Zápisy ze schůzí městské plánovací komise1963karton10
51Činnost komise pro výstavbu a vodní hospodářství1957-1961karton10
52Hodnocení členů komise pro obchod a místní hospodářství1971-1973karton10
53Zápisy ze schůzí komise pro vnitřní obchod1951karton10
54Zápisy ze schůzí místní vyživovací komise1950karton10
55Zápisy ze schůzí a činnost kulturní a osvětové komise1955-1960karton10
56Zápisy ze schůzí Výboru žen1957-1966karton10
57Zápisy ze schůzí důvěrníků lidové správy1950-1951karton10
58Zápisy z veřejných schůzí MNV1957-1966karton11
59Organizace národní soutěže ve výstavbě republiky1946karton11
60Celoobecní závazky1955-1971karton11
61Udělení pamětního odznaku /in memoriam/ druhého národního odboje1947karton11
62Oslavy 700. výročí založení města1956karton12
63Funkcionáři a pracovníci aparátu MNV1945-1967karton12
64Revizní zprávy z kontrol u MNV1947-1969karton12