Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Starý Bohumín (1936) 1945 – 1973 (1983)
II. Spisový materiál
2. Spisy
Zemědělství a lesnictví

165JZD Starý Bohumín1956-1970karton25
166Soupisy osob činných v zemědělství1946-1967karton25
167Seznam pachtýřů pozemkových parcel1955karton26
168Soupisy ploch kultur a osevů1945-1970karton26
169Soupisy hospodářského zvířectva1946-1971karton27
170Zprávy o plnění plánu v živočišné výrobě1950-1952karton27
171Majitelé včelstev1970karton27
172Užívání půdy dle vládního nařízení č. 50/1955 Sb., převzetí živého a mrtvého inventáře1950-1967karton27
173Výkazy směn pozemků1959karton27
174Konfiskace půdy dle dekretu č. 12/1945 Sb. 1955-1969karton27
175Hlášení o změně v evidenci půdy 1955-1969karton27
176Vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu pro štěrkovnu1970-1972karton28
177Hospodářsko-technická úprava půdy1959karton28
178Rekultivace a meliorace pozemků JZD1966-1970karton28
179Dodávky a výkupy zemědělských produktů1945-1973karton28
180Evidence lesní půdy1946karton28