Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Starý Bohumín (1936) 1945 – 1973 (1983)
II. Spisový materiál
2. Spisy
Vodní hospodářství

181Dotazníková akce pro hydrologický výzkum1947karton28
182Průzkum vod v tocích na katastru obce1945-1946karton28
183Úprava řeky Odry1946-1948karton28
184Seznam majitelů rybníků1946karton28
185Seznam vodních děl a vodních nádrží v obci1947-1962karton28
186Stavba věžového vodojemu u Švédské kaple1958-1960karton28
187Vodovodní přípojky1959-1966karton28
188Dotazník o zásobování pitnou vodou1946karton28
189Využití studny na koupališti pro veřejné zásobování pitnou vodou1956karton28
190Stavba čistírny odpadních vod pro nemocnici1959karton28
191Kanalizace na území obce1962-1972karton28