Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Starý Bohumín (1936) 1945 – 1973 (1983)
II. Spisový materiál
2. Spisy
Sociální péče

193Dotazník osob potřebných sociální pomoci1946-1950karton29
194Podpora vdovám a sirotkům po padlých německých vojínech1946-1947karton29