Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Starý Bohumín (1936) 1945 – 1973 (1983)
II. Spisový materiál
2. Spisy
Školství

195Organizace sítě škol1966karton29
196Hodnocení činnosti na úseku školství s výhledem do roku 19701967-1968karton29
197Činnost mateřských škol1948-1961karton29
198Činnost národní školy1955-1959karton29
199Činnost základní devítileté školy1961-1963karton29