Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Starý Bohumín (1936) 1945 – 1973 (1983)
II. Spisový materiál
2. Spisy
Kultura, tělovýchova a církev

200Kulturně osvětová činnost v obci1957-1967karton29
201Činnost veřejné obecní knihovny, obnovení místní knihovní rady1948-1958karton29
202Činnost osvětové besedy1955-1967karton29
203Sbor pro občanské záležitosti1958-1961karton29
204Hlášení o stavu kroniky, jmenování kronikáře1954-1961karton29
205Výstřižková a ostatní písemná dokumentace ke kronice(1980-1983)karton29
206Soupis archiválií vyjmutých z báně kostela Panny Marie ve Starém Bohumíně v souvislosti s jeho opravou1966karton29
207Soupisy a historie tělovýchovných zařízení1955-1961karton29
208Využití tělovýchovných zařízení a sportovišť1967karton29
209I. městská spartakiáda1955karton29
210Evidence kulturních památek1959-1968karton29
211Archeologické nálezy ve štěrkovně1958karton29
212Konání poutních průvodů1956karton29