Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Starý Bohumín (1936) 1945 – 1973 (1983)
II. Spisový materiál
2. Spisy
Vnitřní správa a ochrana veřejného pořádku

65Revize názvů místních částí1959karton12
66Seznam úřadů, podniků a živností města pro vydání Adresáře osvobozených měst1946karton12
67Ustanovení Komunistické strany Československa, místní skupiny v Bohumíně-městě1945karton12
68Ustanovení Československé strany lidové, místní skupiny v Bohumíně-městě1945karton12
69Utvoření akčního výboru Národní fronty v obci1948karton12
70Zřízení Hasičského sboru v Bohumíně-městě1945-1946karton12
71Činnost Československého svazu požární ochrany, místní jednoty Starý Bohumín1962-1967karton12
72Slavnostní otevření domu rybářů Československého svazu rybářů, místní organizace Starý Bohumín1962karton12
73Ustanovení a činnost Spolku zahrádkářů a milovníků přírody pro Bohumín a okolí1946-1947karton12
74Složení výboru Československého ovocnářského a zahrádkářského svazu, místní organizace Starý Bohumín1963karton12
75Složení výboru Československého červeného kříže, místní skupiny Starý Bohumín1963karton12
76Obnovení činnosti skupiny Harcerstwa Polskiego w Czechosłowacji (Skauting polský v ČSR, místní skupina) Bohumín-město1945karton12
77Obnovení činnosti spolku Odboru Slezské matice osvěty lidové v Bohumíně-městě1946karton12
78Činnost Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, koło miejscowe Starý Bohumín (Polský svaz kulturně osvětový, místní skupina)1957-1963karton12
79Obnovení činnosti a složení výboru Tělocvičné jednoty (dále TJ) Sokol Bohumín-město1946-1947karton12
80Činnost TJ Slovan Starý Bohumín1957-1962karton12
81Volba činovníků Sportovního klubu železničářů Bohumín-město1947karton12
82Vyhodnocení bezpečnostní situace ve městě1966-1967karton12
83Opatření proti Benderovcům1947karton12
84Seznamy osob umístěných a propuštěných z internačních táborů1945-1946karton12
85Vynětí z opatření proti Němcům1945-1946karton12
86Seznamy Němců určených k odsunu1945-1946karton12
87Seznam uprchlíků z německého Slezska, kteří se usadili v Bohumíně-městě1946karton13
88Povolení k příjezdu bulharských příslušníků do obce1947karton13
89Poštovní styk s Německem, cenzura listovních zásilek 1947karton13
90Evidence přestupků a provinění1957-1973karton13
91Seznam důstojníků v záloze1948karton13
92Zřízení Svazu brannosti, místní skupiny v Bohumíně-městě1947karton13
93Svazarm, místní pobočka Starý Bohumín1960karton13
94Povodňová ochrana, škody způsobené živelnými pohromami1962-1972karton13
95Decentralizace spisové agendy a rozšíření pravomoci z ONV na MNV1959-1962karton13