Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Starý Bohumín (1936) 1945 – 1973 (1983)
II. Spisový materiál
2. Spisy
Evidence obyvatelstva

96Dotazník o počtu, stáří a rozvrstvení obyvatelstva dle pohlaví a zaměstnání1948karton13
97Evidence obyvatelstva, jmenné seznamy osob1945-1960karton13
98Šetření domovské příslušnosti a domovského práva1945-1947karton13
99Zjišťování místa pobytu1946-1961karton13
100Sčítání lidu, domů a bytů (1947, 1960)1947-1961karton13
101Státní občanství, písm. B - Ž1954-1962karton14
102Seznamy rehabilitovaných a nerehabilitovaných osob1946-1948karton14
103Šetření ve věci státní a národní spolehlivosti, písm. B - Z1945-1946karton14
104Seznamy cizích státních příslušníků1945-1948karton14
105Zjištění počtu cikánských osob1959karton14
106Matriční záležitosti1946-1947karton14
107Změny jména a příjmení1946-1961karton14